NEDEN KROMATOGRAFİ EĞİTİMİ?

Kariyerinizin başlangıcında, sadece teoride almış olduğunuz eğitim değil aynı zamanda daha güncel ve pratik bilgiler oldukça önem arz etmektedir. Sektördeki tecrübelerimize dayanarak, laboratuvar ve uygulamaları konusunda genel kanı ve tercih konusunun, analitik cihazların aktif olarak kullanılması ve oluşabilecek problemlere aktif olarak cevap verilebilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu bilinç ve sorumlulukla Pronitron Analitik Cihazlar olarak sadece teorik eğitim vermiyor, teoride almış olduğunuz bilgileri cihaz başı uygulama yaparak pekiştiriyoruz, sektöre daha emin adımlarla girmenizi sağlıyoruz. Eğitimlerimize katılan tüm katılımcılar, iş hayatlarında ihtiyaç duydukları teknik desteği tarafımızdan ücretsiz olarak almaya devam edeceklerdir.

Düzenlemiş olduğumuz tüm eğitimlerde, aldığınız eğitimi sertifikalandırıyor, sitemizde yayınlıyoruz.

Uygulamalı eğitim faaliyetlerimiz planlı olarak sadece Likit Kromarografi (HPLC) & Gaz Kromatografi (GC) Temel Eğitimi (Birlikte ve Uygulamalı) olarak devam etmektedir. Aşağıda listede bulunan HPLC ve GC eğitimleri hariç diğer uygulamalı eğitimler için talebe göre bireysel (veya en fazla 2 kişi) olarak eğitim planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bizimle irtibata geçiniz.

UYGULAMALI EĞİTİMLER

 • Likit Kromarografi (HPLC) & Gaz Kromatografi (GC) Temel Eğitimi (Birlikte ve Uygulamalı)
 • GCMS (Kütle Spektrometresi / Gaz) Temel Eğitimi (Uygulamalı)
 • LCMS/MS (Kütle Spektrometresi / Likit) Temel Eğitimi (Uygulamalı)
 • Likit Kromarografi (HPLC) ve Gaz Kromatografi (GC) Numune Hazırlama ve Metot Geliştirme Teknikleri Eğitimi
 • Likit Kromarografi (HPLC) ve Gaz Kromatografi (GC) Metot Geliştirme Teknikleri ve Optimizasyon Eğitimi
 • Analitik Metot Validasyonu Eğitimi
 • Analitik Metot Belirsizlik Hesaplamaları ve Raporlama Eğitimi
 • Laboratuvar İstatistik Eğitimi
 • 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Eğitimi

HPLC & GC Temel Eğitimi (Birlikte ve Uygulamalı) Eğitim Detayları

LİKİT KROMAROGRAFİ (HPLC) SİSTEMLERİ TEMEL EĞİTİMİ (UYGULAMALI)
EĞİTİMİN AMACI

Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) Günümüzde, analizlerde miktar tayini için en sık başvurulan tekniktir. Genel kromatografi teknikleri ve HPLC çalışma prensipleri hakkında bilgiler vermek, karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmek, bu cihazlar ile metot geliştirmek için ip uçları vermek ve bu sayede kimyasal analiz yapan veya konuyla doğrudan ilgilenen kişileri HPLC ve kromatografi konusunda uzman birer personel haline getirmek eğitimin başlıca amacıdır.

EĞİTİMLERE KİMLER KATILMALI?

Eğitimlere herkes katılabilir, ancak eğitimden alınan verimin en üst seviyede olması için;
Üniversitelerin kimya veya kimya mühendisliği bölümlerinden 3. veya 4. Sınıf öğrencileri, yüksek lisans veya doktora çalışmalarında HPLC uygulamalarını kullanmak isteyen kişiler, bu konudaki teorik veya uygulama bilgilerini geliştirmek isteyenler, konuya ilgi duyan farklı alanlarda çalışanlar, laboratuvar çalışanları, kalite kontrol ve ar-ge çalışanları, enstrümental analiz personelleri, biyokimya, biyoteknoloji, çevre, petrokimya, farmakoloji, genetik, gıda, klinik, toksikoloji, diagnostik gibi alanlar ile ilgili kimyager, mühendis, biyolog, eczacı, hekimler, analitik kimyaya ilgi duyanlar ve mesleği ne olursa olsun analitik cihaz kullanan & kullanmayı amaçlayan herkes bu eğitime katılabilir.

NOT
 • Katılımcılara eğitim boyunca eğitim notu tedarik edilecektir.
 • Eğitim sonunda sunumlar katılımcılara verilecektir.
 • Sınav sonunda başarılı olan öğrencilere Pronitron tarafından düzenlenmiş eğitim sertifikası verilecektir.
EĞİTİM İÇERİĞİ

Teorik Bölüm

 • Kromatografinin tanımı.
 • Kromatografi ilkeleri ve sınıflandırmaları.
 • Kromatografik terimler ve açıklamaları.
 • Kromatografik sistemler ve uygulama alanları.
 • Kromatografi teknikleri ve türleri.
 • Kromatografinin avantaj ve dezavantajları.
 • HPLC tanım ve tarihçesi.
 • HPLC ayırm teknikleri. (Normal Faz, Ters Faz)
 • Ayrım tekniklerinde kullanılan mobil fazlar, dolgu maddeleri ve etkileşim türleri.
 • Ayrım tekniklerinin uygulama alanları, avantaj ve dezavantajları.
 • HPLC Modülleri. (Genel bir HPLC için temel gereksinim duyulan modüller ve tanımları)
 • HPLC modüllerinin detaylı anlatımı. (Pompa, örnekleyici ve dedektörlerin çalışma prensipleri, türleri, kullanılan parçalar, uygulamaya yönelik bilgiler, uygun metot seçim rehberi, bakım prosedürleri, troubleshooting, avantaj ve dezavantajları)
 • HPLC de analitik kolonlar. (Etkileşim türleri, çalışma prensipleri, dolgu maddeleri ve ticari isimlendirmeler, kolon türüne göre uygulama alanları, uygun kolon seçim rehberi, bakım prosedürleri, avantaj ve dezavantajları)
 • HPLC de kullanılan solventler. (Mobil faz etkileri, uygun solvent seçimi, hazırlama ipuçları ve örnekler.)
 • HPLC de data yorumlama ve konsantrasyon belirleme. (İntegrasyon parametreleri, kalibrasyon grafikleri, standart ekleme yöntemleri)

Uygulamalı Bölüm

 • Sisteme genel bakış.
 • HPLC sistemi ana modüllerin tanıtımı.
 • Yapılacak uygulama hakkında temel bilgilendirme.
 • Numune hazırlama.
 • Cihazın açılması ve şartlandırma prosedürlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Numune enjeksiyonu ve real time data yorumlama.
 • Kalibrasyon grafiği oluşturma, numuneyi yorumlama ve raporlama.
 • Shutdown prosedürü oluşturma.
 • Genel HPLC troubleshooting bilgilendirme ve HPLC bakım prosedürleri.

GAZ KROMAROGRAFİ (GC) SİSTEMLERİ TEMEL EĞİTİMİ (UYGULAMALI)

EĞİTİMİN AMACI

Gaz Kromatografisi (GC) günümüzde uçucu analizlerinde sık kullanılan bir yöntemdir. Genel kromatografi teknikleri ve GC çalışma prensipleri hakkında düzenlediğimiz bu eğitimde genel olarak amacımız; GC hakkında teorik bilgilendirme, GC sistemlerine genel bakış sonrasında karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmek, GC sistemleri kullanarak metot geliştirme için gereken ön bilgileri vermek ve bu sayede kimyasal analiz yapan veya konuyla doğrudan ilgilenen uzmanları Gaz Kromatografisi (GC) konusunda uzman birer personel haline getirmektir.

EĞİTİMLERE KİMLER KATILMALI?

Eğitimlere herkes katılabilir, ancak eğitimden alınan verimin en üst seviyede olması için;
Üniversitelerin kimya veya kimya mühendisliği bölümlerinden 3. veya 4. Sınıf öğrencileri, yüksek lisans veya doktora çalışmalarında GC uygulamalarını kullanmak isteyen kişiler, bu konudaki teorik veya uygulama bilgilerini geliştirmek isteyenler, konuya ilgi duyan farklı alanlarda çalışanlar, laboratuvar çalışanları, kalite kontrol ve ar-ge çalışanları, enstrümental analiz personelleri, biyokimya, biyoteknoloji, çevre, petrokimya, farmakoloji, genetik, gıda, klinik, toksikoloji, diagnostik gibi alanlar ile ilgili kimyager, mühendis, biyolog, eczacı, hekimler, analitik kimyaya ilgi duyanlar ve mesleği ne olursa olsun analitik cihaz kullanan & kullanmayı amaçlayan herkes bu eğitime katılabilir.

NOT
 • Katılımcılara eğitim boyunca eğitim notu tedarik edilecektir.
 • Eğitim sonunda sunumlar katılımcılara verilecektir.
 • Sınav sonunda başarılı olan öğrencilere Pronitron tarafından düzenlenmiş eğitim sertifikası verilecektir.
EĞİTİM İÇERİĞİ

Teorik Bölüm

 • Kromatografinin tanımı.
 • Kromatografi ilkeleri ve sınıflandırmaları.
 • Kromatografik terimler ve açıklamaları.
 • Kromatografik sistemler ve uygulama alanları.
 • Kromatografi teknikleri ve türleri.
 • Kromatografinin avantaj ve dezavantajları.
 • GC Tanım ve tarihçesi.
 • GC ayırım teknikleri, (Kapiler Kolon, Pack Kolon)
 • Ayrımda kullanılan taşıyıcı gazlar, dolgu maddeleri ve etkileşim türleri.
 • Ayrım tekniklerinin uygulama alanları, avantaj ve dezavantajları.
 • GC modüllerinin tanımları, (Genel bir GC için temel gereksinim duyulan modüller ve tanımlamaları)
 • GC dedektör çeşitleri (çalışma prensipleri, türleri, kullanılan parçalar, uygulamaya yönelik bilgiler, uygun metot seçim rehberi, bakım prosedürleri, troubleshooting, avantaj ve dezavantajları)
 • GC kolonlar: (Etkileşim türleri, çalışma prensipleri, dolgu maddeleri ve ticari isimlendirmeler, kolon türüne göre uygulama alanları, uygun kolon seçim rehberi, bakım prosedürleri, avantaj ve dezavantajları)
 • GC de kullanılan taşıyıcı gazlar (Uygun gaz seçimi ve örnekler)
 • GC de data yorumlama ve konsantrasyon belirleme. (İntegrasyon parametreleri, kalibrasyon grafikleri ve standart ekleme yöntemleri)

Uygulamalı Bölüm

 • Sisteme genel bakış.
 • GC sistemi ana modüllerin tanıtımı.
 • Yapılacak uygulama hakkında temel bilgilendirme.
 • Numune hazırlama.
 • Cihazın açılması ve şartlandırma prosedürlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Numune enjeksiyonu ve real time data yorumlama.
 • Kalibrasyon grafiği oluşturma, numuneyi yorumlama ve raporlama
 • Shutdown prosedürü oluşturma.
 • Genel GC troubleshooting eğitimi ve GC bakım prosedürleri.

REZERVASYON İPTAL

Kayıt ve ödeme yaparak onaylamış olduğunuz rezervasyonu, eğitim gününden 3 gün öncesine kadar ücretsiz olarak iptal edebilirsiniz. Belirlenmiş olan tarihlerde kontenjan veya minimum katılımcı sayısına ulaşılamadığı durumlarda, öngörülemeyen sorunların ortaya çıkması durumunda Pronitron Analitik Cihazlar, eğitim tarihlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Böyle durumlarda tarafınıza bilgi verilerek tarih revizyonu veya ücreti iadesi yapılacaktır. Bu durumda tercih hakkı katılımcıya aittir.

Önemli Bilgilendirme

Uygulamalı HPLC ve GC eğitimlerinde teorik bölüm ortak konulara sahip olduğundan, bir günlük eğitimde hem GC hem de HPLC eğitimi birlikte verilmektedir. Eğitim gününün ilk bölümünde teorik, ikinci bölümünde de 2 ayrı grup halinde sırayla her iki sistem için uygulama yapılacaktır. Eğitimin süresi uygulamalı çalışmalar bitinceye kadar uzatılacaktır, bu anlamda planlanan eğitim saatlerinin dışına çıkılabilir.