NUTECH 3000T PORTABLE THC ANALYZER

Nutech 3000T THC (Total Hydrocarbons) Analyzer, portable system suitable for monitoring fixed source emission and TVOC (Total Volatile Organic Compounds) in the operating line.

PRINCIPLE OF TECHNOLOGY

Nutech 3000T uses FID technology.

The sample is fed into the analyzer through the gas channel. FID analyzes the THC (total hydrocarbons) concentration of the gas sample.

Similar analyzers are designed only according to the EN 12619 standard and therefore only valid for flue gas testing (ppm level concentration) and can only monitor THC (Total Hydrocarbons).

Nutech 3000T complies with the EN 12619 standard, but is also widely used in the USA, China, Korea, Japan, EU, etc. It is designed to comply with the standards of various countries, including Some countries, such as China, require the analyzer to be used in the fence line (factory boundary) and ambient air as well as flue gas, and some countries will require the analyzer to measure both THC (Total Hydrocarbons) and NMHC (Non-Methane Hydrocarbons). Nutech 3000T outperforms all comparable analyzers listed on the market in many ways.

For example;

1. The Nutech 3000T can be used for measurement inside and outside the factory with a detection limit of less than 50ppb. Similar analyzers can only measure in flue gas. This allows Nutech 3000T users to take on more monitoring tasks with a single device.

2. Where similar analyzers can only measure THC, the Nutech 3000T can be designed with optional additions to monitor both THC and NMHC simultaneously. This means that the requirements in other markets such as China, Korea, Taiwan are fully met. Although local regulations in Turkey do not require this for now, it should be taken into account that Nutech 3000T can be actively used in a possible regulation change in the near future.

LIGHTWEIGHT AND INTEGRATED DESIGN

Highly integrated design to ensure total weight within 12kg (including metal hydride cylinder, battery, zero air generators, etc.) Equipped with handle.

PRIVILEGES THAT MAKE A DIFFERENCE

1- Ability to measure low concentrations below 10ppm without the need for an additional device.

Operators do not need to bring a high-pressure Hydrogen tube with them when measuring. Metal Hydride Hydrogen storage unit is both easy to use and safe.

2- Precise flow control of EPC (Parker) with Agilent technology instead of mechanical valve in gas flow control. It provides a much more stable sample, Hydrogen and air flow. Allows the analyzer to be used where low concentration measurement is required. It saves the gas needed. Therefore, the metal hydride H2 tube can be used for a much longer time.

3- There is a built-in battery that allows users to test without a 220V power supply. On the way to the measuring point, the analyzer can be prepared for measurement on the road. Measurements can be made on roofs without 220 V welding.

4- While many analyzers on the market are controlled by mechanical buttons, Surface Go tablet is used for software control.
This tablet not only ensures proper operation of the analyzer, but is also much more convenient for troubleshooting.

By installing a remote control software on the tablet, the service engineer can remotely control the software to perform the service.
It saves a lot more time taking photos, videos, exchanging emails and making phone calls.

In case of need for technical support, all operations can be done easily with a remote connection.

EASY TO USE

Large capacity battery (45Ah) power supply that can work for a long time in the field even without mains power.
It is operated by a removable touch screen terminal with Wi-Fi communication and a user-friendly interface. Users can control the device via the removable touch screen terminal and read the test results within 50m (33ft) of the site.

HIGH TEST EFFICIENCY

System preheat time is less than 5 minutes.
Fast gas path cleaning feature (Purge)

THE ACCURATE TEST RESULT

The whole process from the sampling tube to the FID detector must be heated at high temperature to prevent condensation loss of high temperature and high humidity gas samples.
The sampling flow path is silanized (a special surface treatment technology to make the surface highly inert), resistant to high temperature and corrosion, and includes a filter assembly to effectively filter particles to prevent sample contamination and adsorption.

High precision EPC and FID are used to ensure accurate flow control and accurate measurement. Automatic and manual cleaning system to keep the system clean and thus more accurate test results.

POWERFUL DATA PROCESSING

Data file automatic recording and storage, historical data querying, reprocessing and printing functions.
Test data can be exported in Excel file.

LOWEST OPERATING COST OF ITS TYPE

H2 is supplied with a very low pressure mini built-in metal hydride cylinder and is therefore safe and easy to use and transport. The metal hydride cylinder can be recycled.
High purity air (Zero Air) is supplied by internal pump. No external tube needed, also supports external gas cylinder installation.

WIDE APPLICATIONS

EXTENSIBILITY

The user can adapt the sampling line as needed.
Expandable to test flue gas data.

NUTECH 3000T TECHNICAL SPECIFICATIONS

 • Detection Method: FID
 • Measurement Range: 0~10/100/1000/10000 ppm (Auto)
 • Limit of Detection: ≤0.07 mg/m3 (Calculated with Carbon)
 • Zero Offset: ≤±1% Full Scale / 8H
 • Aperture Shift: ≤±1% Full Scale / 8H
 • Repeatability: ≤±0.1% Full Scale
 • Indicator Error: ≤±1% Full Scale
 • Warm-up Time ≤30min
 • Data Resolution (T90): ≤2s
 • Operating Environment: temperature: -20℃~50℃; relative humidity: <95%; atmospheric pressure: (80~106) kPa
 • Power Supply: DC24V, AC (100-240±10%) V/(50±2%) Hz
 • Dimensions: 370 x 260 x 397mm
 • Weight: <12KG

yedek

NUTECH 3000T TAŞINABİLİR THC ANALİZÖRÜ

Nutech 3000T THC (Toplam Hidrokarbonlar) Analizörü, sabit kaynak emisyonu ve çalışma hattında TVOC (Toplam Uçucu Organik Bileşikler), izlenmesi için uygun taşınabilir sistem.

TEKNOLOJİ PRENSİBİ

Nutech 3000T, FID teknolojisini kullanır.

Örnek gaz kanalından analizöre verilir. FID, gaz numunesinin THC (toplam hidrokarbonlar) konsantrasyonunu analiz eder.

HAFİF VE ENTEGRE TASARIM

Toplam ağırlığı 12kg içinde sağlamak için son derece entegre tasarım (metal hidrit silindir, pil, sıfır hava jeneratörleri vb. dahil) Bir kişi tarafından kolayca taşınabilen ve kullanıma sokulabilen bir sırt çantası ve bir tutacak ile donatılmıştır.

KULLANIMI KOLAY

Sahada şebeke gücü olmadan bile uzun süre çalışabilen büyük kapasiteli pil (45Ah) güç kaynağı.
Wi-Fi iletişimi ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip çıkarılabilir bir dokunmatik ekran terminali ile çalıştırılır. Kullanıcılar, çıkarılabilir dokunmatik ekran terminali aracılığıyla cihazı kontrol edebilir ve sitenin 50m (33ft) içindeki test sonuçlarını okuyabilir.

YÜKSEK TEST VERİMLİLİĞİ

Sistemin ön ısıtma süresi 5 dakikadan azdır.
Hızlı gaz yolu temizleme özelliği (Purge)

EN DOĞRU TEST SONUCU

Örnekleme tüpünden FID dedektörüne kadar tüm süreç, yüksek sıcaklık ve yüksek nemli gaz örneklerinin yoğunlaşma kaybını önlemek için yüksek sıcaklıkta ısıtmalıdır.
Örnekleme akış yolu silanize edilmiştir (yüzeyi en yüksek derecede inert hale getirmek için özel bir yüzey işleme teknolojisi), yüksek sıcaklık ve korozyona dayanıklıdır ve örnek kontaminasyonunu ve adsorpsiyonunu önlemek için partikülleri etkili bir şekilde filtrelemek için bir filtre düzeneği içerir.

Doğru akış kontrolü ve doğru ölçüm sağlamak için yüksek hassasiyetli EPC ve FID kullanılmıştır. Sistemi temiz tutmak ve böylece daha doğru test sonuçları elde etmek için otomatik ve manuel temizleme sistemi.

GÜÇLÜ VERİ İŞLEME

Veri dosyası otomatik kayıt ve saklama, geçmiş veri sorgulama, yeniden işleme ve yazdırma fonksiyonları.
Test verileri Excel dosyasında dışa aktarılabilir.

TÜRÜNÜN EN DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

H2, çok düşük basınçlı mini yerleşik metal hidrit silindir ile sağlanır ve bu nedenle güvenli ve kullanımı ve nakliyesi kolaydır. Metal hidrit silindiri geri dönüştürülebilir.
Yüksek saflıkta hava (Zero Air) dahili pompa ile sağlanır. Harici tüpe gerek yoktur, ayrıca harici gaz tüpü takılmasını da destekler.

GENİŞ UYGULAMALAR

Bacada (yüksek konsantrasyon), fabrika içinde (orta konsantrasyon), fabrika / çit hattı dışında (düşük konsantrasyon) VOC ölçümlerinde uygulanabilir.

GENİŞLETİLEBİLİRLİK

Kullanıcı, numune alma hattını gerektiği gibi uyarlayabilir.
Baca gazı verilerini test etmek için genişletilebilir.

 • Detection Method: Catalytic Oxidation + Double FID
 •  Measuring Range: 0~10/100/1000/10000 ppm (Automatic)
 • Detection Limit: ≤50ppb (Calculated by Carbon)
 • Zero Drift: ≤±1% Full Scale/8H
 • Span Drift: ≤±1% Full Scale/8H
 •  Repeatability: ≤±0.1% Full Scale
 •  Indication Error: ≤±1% Full Scale
 •  Conversion Efficiency: ≥95%
 • Warm-up Time ≤30min
 •  Data Resolution (T90): THC≤2s; NMHC≤2s
 •  Working Environment: temperature: -20℃~50℃; relative humidity: <95%; atmospheric
  pressure: (80~106) kPa
 •  Power Supply: DC24V, AC (100-240±10%) V/(50±2%) Hz
 •  Dimensions: 370x260x397mm
 • Weight: <12KG

NUTECH 3000T TAŞINABİLİR THC ANALİZÖRÜ

Nutech 3000T THC (Toplam Hidrokarbonlar) Analizörü, sabit kaynak emisyonu ve çalışma hattında TVOC (Toplam Uçucu Organik Bileşikler), izlenmesi için uygun taşınabilir sistem.

TEKNOLOJİ PRENSİBİ

Nutech 3000T, FID teknolojisini kullanır.

Örnek gaz kanalından analizöre verilir. FID, gaz numunesinin THC (toplam hidrokarbonlar) konsantrasyonunu analiz eder.

NUTECH 3000T THC ANALİZÖRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Hafif ve Entegre Tasarım

Toplam ağırlığı 12kg içinde sağlamak için son derece entegre tasarım (metal hidrit silindir, pil, sıfır hava jeneratörleri vb. dahil) Bir kişi tarafından kolayca taşınabilen ve kullanıma sokulabilen bir sırt çantası ve bir tutacak ile donatılmıştır.

Kullanımı Kolay

Sahada şebeke gücü olmadan bile uzun süre çalışabilen büyük kapasiteli pil (45Ah) güç kaynağı.
Wi-Fi iletişimi ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip çıkarılabilir bir dokunmatik ekran terminali ile çalıştırılır. Kullanıcılar, çıkarılabilir dokunmatik ekran terminali aracılığıyla cihazı kontrol edebilir ve sitenin 50m (33ft) içindeki test sonuçlarını okuyabilir.

Yüksek Test Verimliliği

Sistemin ön ısıtma süresi 5 dakikadan azdır.
Hızlı gaz yolu temizleme özelliği (Purge)

En Doğru Test Sonucu

Örnekleme tüpünden FID dedektörüne kadar tüm süreç, yüksek sıcaklık ve yüksek nemli gaz örneklerinin yoğunlaşma kaybını önlemek için yüksek sıcaklıkta ısıtmalıdır.
Örnekleme akış yolu silanize edilmiştir (yüzeyi en yüksek derecede inert hale getirmek için özel bir yüzey işleme teknolojisi), yüksek sıcaklık ve korozyona dayanıklıdır ve örnek kontaminasyonunu ve adsorpsiyonunu önlemek için partikülleri etkili bir şekilde filtrelemek için bir filtre düzeneği içerir.

Doğru akış kontrolü ve doğru ölçüm sağlamak için yüksek hassasiyetli EPC ve FID kullanılmıştır. Sistemi temiz tutmak ve böylece daha doğru test sonuçları elde etmek için otomatik ve manuel temizleme sistemi.

Güçlü Veri İşleme

Veri dosyası otomatik kayıt ve saklama, geçmiş veri sorgulama, yeniden işleme ve yazdırma fonksiyonları.
Test verileri Excel dosyasında dışa aktarılabilir.

Türünün En Düşük İşletme Maliyeti

H2, çok düşük basınçlı mini yerleşik metal hidrit silindir ile sağlanır ve bu nedenle güvenli ve kullanımı ve nakliyesi kolaydır. Metal hidrit silindiri geri dönüştürülebilir.
Yüksek saflıkta hava (Zero Air) dahili pompa ile sağlanır. Harici tüpe gerek yoktur, ayrıca harici gaz tüpü takılmasını da destekler.

Geniş Uygulamalar

Bacada (yüksek konsantrasyon), fabrika içinde (orta konsantrasyon), fabrika / çit hattı dışında (düşük konsantrasyon) VOC ölçümlerinde uygulanabilir.

Genişletilebilirlik

Kullanıcı, numune alma hattını gerektiği gibi uyarlayabilir.
Baca gazı verilerini test etmek için genişletilebilir.

Get Offer

  DEMO REQUEST FORM

  For on-site demonstration of the analyzer, you can request a DEMO by filling out the form below.