Pestisit Analizleri

Ülkemizin geleceği, yetişen neslin sağlıklı olması ve bu konuda bilimsel çalışmalar yapılmasının gerekliliği son dönemde oldukça önem kazanmıştır. Farklı amaçlarla kullanılan ve sayıları yüzlerle ifade edilen bu kimyasal ilaçların verimliliği artırmak ve aynı zamanda insan ve çevre sağlığını etkilemeden doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak için yasal otoritelerce izleme programları oluşturulmaktadır. Çok sayıda ve farklı kimyasal özelliklerdeki pestisitlerin düşük limitlerde belirlenebilmesi için onlarca analiz metodu geliştirilmiştir. Artan uluslararası ticaret ve yasal limitlerin izlenmesi yeni geliştirilenlerle birlikte sayıları her gecen gün artan pestisitlerin uygun maliyetle ve hızlı bir şekilde analiz edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle tek bir analiz metodu ile mümkün olan en fazla sayıda pestisitin hassas olarak belirlenebilmesini olanaklı kılan, hızlı ve ekonomik analiz metotlarına büyük gereksinim vardır.

Rusya Federasyonu’na yapılan yaş sebze & meyve ihracatına yönelik Pestisit analizleri  başta olmak üzere Gıda analizleri konusunda çözüm sunmak üzere akredite laboratuvarımız faaliyetlerini sürdürmektedir.

Pestisitler tarımsal uygulamalarda verimliliği artırmak amacıyla zararlı haşereler ve yabancı otlarla mücadelede kullanılan kimyasal maddelerdir. Geleneksel tarım uygulamalarında vazgeçilemez bir öneme sahip olan pestisitlerin pek çoğu canlılar üzerinde kanserojen etkiye sahiptir. Belirlenen oranlarda ve doğru bir şekilde uygulanmadıkları taktirde tarımsal ürünlerde ve çevrede biriken bu maddeler insan ve çevre sağlığını da tehdit etmektedir. Günümüz tarım uygulamalarının vazgeçilmezi olan bu zirai mücadele ilaçları için sağlığa zarar vermeyecek maksimum yasal kalıntı miktarları (MRL) belirlenmiştir.

Farklı amaçlarla kullanılan ve sayıları yüzlerle ifade edilen bu kimyasal ilaçların verimliliği artırmak ve aynı zamanda insan ve çevre sağlığını etkilemeden doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak için yasal otoritelerce izleme programları oluşturulmaktadır. Çok sayıda ve farklı kimyasal özelliklerdeki pestisitlerin düşük limitlerde belirlenebilmesi için onlarca analiz metodu geliştirilmiştir. Artan uluslararası ticaret ve yasal limitlerin izlenmesi yeni geliştirilenlerle birlikte sayıları her gecen gün artan pestisitlerin uygun maliyetle ve hızlı bir şekilde analiz edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle tek bir analiz metodu ile mümkün olan en fazla sayıda pestisitin hassas olarak belirlenebilmesini olanaklı kılan, hızlı ve ekonomik analiz metotlarına büyük gereksinim vardır.

Rusya Federasyonu tarafından da yetkilendirilen Laboratuvarımız, Rusya Federasyonu’na yapılan yaş sebze & meyve ihracatına yönelik Pestisit analizleri başta olmak üzere Gıda analizleri konusunda bölge sorunlarına çözüm olmak üzere Fethiye, Muğla’da hizmetinizdedir.

Nitrat Analizi

Nitrat, tek başına zehirli değildir. Büyük bir kısmı midede sindirimle değişime uğrar. Bu değişim sonucunda nitrat, nitrite dönüşür. Bunun akabinde aminlerle birlikte nitrözaminlere  dönüşür. Bir çok nitrözamin kanser yapıcıdır.

Nitrözamin, kanın renk maddesi olan hemoglobini, methemoglobine yükseltger ve kanda oksijen taşınmasını durdurur. Yeni doğan bebeklerde nitrat konsantrasyonunun 3,6 mg/L ‘yi aşması durumunda methemoglobinea hastalığı(mavi bebek sendromu)’na yol açmaktadır. Bu durum bebeklerin sindirim sisteminde nitratı giderecek enzimlerin henüz gelişmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Bitki gelişiminde gerekli iyonların temini açısından gübrelemenin önemli olduğu bilinmektedir. Ancak aşırı gübreleme bitkiden çok, onu bünyesine alan insan için kalıntı problemi oluşturmaktadır. Sebzelerde bulunan nitrat içeriğini etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Özellikle yeşil olarak tüketilen (yaprağı yenen sebzelerde) sebzelerin yetişme sürecinde uygulanan azotlu gübrelerin miktarı arttıkça bitkinin de nitrat konsantrasyonu artmaktadır.

AÇEVA-Analitik Çevre Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, Fethiye / Muğla

Teklif Al

    DEMO TALEP FORMU

    Analizörün yerinde tanıtımı için aşağıdaki formu doldurarak DEMO talep edebilirsiniz.