İş Hijyeni (İSG) Ölçümleri

İş Hijyeni kapsamında bulunan bütün ölçümleri yapmakta olan laboratuvarımız, İSGÜM tarafından yetkilendirilmiş, TÜRKAK tarafından TS EN 17025 kapsamında akredite edilmiştir. Kalite gereği, belgelerin doğruluğunu siz değerli çözüm ortaklarımızla paylaşma gerekliliğine istinaden, ilgili dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Yapılan ölçümlerin geçerliliği, ölçüm sonuçlarının güvenilir ve doğru olması açısından bu belgelerin doğruluğu ve hangi kapsamı içerdiği önemlidir. Kurumsal kimlik ve kalite açısından yapmış olduğunuz sorgulamanın önemli olduğunu unutmayınız.

20 Ağustos 2015 tarihi itibarı ile İş Hijyeni Ölçümlerini ‘Yetkili Laboratuvarlar’ haricinde hiçbir laboratuvar yapamamakta, ölçüm yapmış olsalar bile raporları kabul edilmemektedir. İSGÜM tarafından onaylanmış metodların kullanımı zorunludur, ölçüm yaptırmadan önce ölçüm yapacak laboratuvarın metodlarını teyid ediniz. Linkte bulunan metotlar İSGÜM tarafından Onaylı Metotlar olup, laboratuvarların bu metodları referans alarak ölçüm yapmaları zorunludur.

 İş Hijyeni Ölçümleri

 • Gürültü Ölçümü
 • Gürültü Maruziyet Ölçümü
 • Toz Ölçümü
 • Toz Maruziyet Ölçümü
 • Titreşim Maruziyet Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Termal Konfor Ölçümü (PMV-PPD indeksi, WBGT indeksi)
 • Toksik Gaz ve Buhar Ölçümü
 • Manyetik Alan Ölçümü
 • Radyasyon Ölçümü
 • Lifsi Toz Ölçümü
 • Asbest Katı Madde Miktar Tayini