Ağır metallarin insan sağlığı üzerine olan olumsuz etkilerinini başlıca nöropsikiyatrik etkiler, merkezi sinir sistemi hasarı, öğrenme güçlükleri, bazı ağır metallerin kanserojen etkileri olarak sıralaya biliriz.

Ağır metal ölçümleri; belirli bir akış hızıyla filtre veya sorbent tüplere toplanan partiküllerin uygun taşıma koşulları ile laboratuvara taşınıp, çeşitli ön işlemlerden geçirilerek kromotografik (Atomik absorbsiyon spektroskopisi) cihazlar ile analizine dayanır. Analiz sonucunda sonuçlar mg/m3 veya ppm cinsinden raporlanır.