Aydınlatma şiddeti, işyerlerinin  çalışma alanlarında, imalat veya depo bölümlerinin ışık şiddetlerinin yasal mevzuatlarda belirtilen değerlere uygunluğunun tespiti için yapılan iş hijyeni ölçümleri testidir. Yetersiz veya uygun olmayan aydınlatma, iş verimini etkilemekte, yorgunluğa neden olmakta ve en önemlisi iş kazası olasılığını arttırmaktadır.

Çalışma alanındaki aydınlatma düzeyi ölçümleri lüksmetre cihazları ile yapılır. Ölçümler COSHR 928-1-IPG-039 standardında belirtildiği gibi yapılır. Ölçüm sonuçları Lüx cinsinden raporlanır.