RENK KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİYLE TOKSİK GAZ ve BUHAR TAYİNİ

Bu yöntem ile işyeri atmosferinde bulunabilecek belirli kimyasal maddelerin (örneğin O2, CO, CO2, H2S, O3 v.b) derişimlerinin kısa vadeli ölçülmesinde detektör tüpü leke uzunluğu kullanılır.

Ölçümler bir pompa yardımıyla içerisinden atmosfer numunesi geçirildiğinde renk değiştirecek bir kimyasal madde ihtiva eden bir cam tüp ile yapılır. Numune geçirildiğinde cam tüpte oluşan lekenin belirlenen ölçeğe göre uzunluğu, hava içerisinde bulunan kimyasal maddenin derişiminin hesaplanmasında kullanılır.

Teklif Al

    DEMO TALEP FORMU

    Analizörün yerinde tanıtımı için aşağıdaki formu doldurarak DEMO talep edebilirsiniz.