Bütün vücut titreşimi, vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi, el-kol titreşimi ise insanda el-kol sistemine aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimleri ifade eder.

Titreşim maruziyet ölçümleri el-kol ve tüm vücut olmak üzere iki farklı şekilde yapılır. El-kol ve tüm vücut ölçümünde farklı ivme ölçerler kullanılır. Titreşim ölçümleri her iki ölçümde de (el-kol ve tüm vücut) titreşim kaynağı ile iletim yolu (el-kol veya tüm vucut) arasına ivme ölçerlerin uygun şekilde yerleştirilmesiyle yapılan iş hijyeni ölçümleri arasında sayılmaktadır.

El-kol titreşiminde maruziyet düzeyinin değerlendirilmesi sekiz saatlik bir referans döneme A(8) normalize edilen günlük maruziyet değerinin hesaplanmasına dayalı olarak,   frekans ağırlıklı ivme değerlerinin karelerinin toplamının (rms) (toplam değer) kare kökü olarak ifade edilir. Bütün vücut titreşiminde maruziyet düzeyinin değerlendirilmesi ise , günlük maruziyet değerinin hesaplanmasına dayalı olarak sekiz saatlik dönemde A(8) sürekli ivme eşdeğeri cinsinden tanımlanan en yüksek (rms) değeri olarak hesaplanan değer ile ifade edilir.

Teklif Al

    DEMO TALEP FORMU

    Analizörün yerinde tanıtımı için aşağıdaki formu doldurarak DEMO talep edebilirsiniz.